FSEA reprezintă membrii săi la întâlnirea Comitetului Consultativ al Serviciului Vamal

Liliana noutati Leave a Comment

Pe 21 martie FSEA a participat la un grup de lucru organizat de Serviciul Vamal cu participarea mediului de afaceri. Scopul principal al întâlnirii a fost informarea mediului de afaceri despre optimizarea procedurilor de vămuire. La eveniment au participat 54 reprezentanți ai mediului de afaceri și brokeri vamali. În cadrul întâlnirii s-au discutat probleme legate de declarațiile vamale electronice și …

FSEA advocate for its members at Customs Service working group

Liliana News Leave a Comment

On March 21st FSEA participated at a working group organized by the Customs Service representatives with the participation of business environment. The goal of the meeting was to inform businesses about the simplified customs procedures and other procedures that are in the process of implementation. The event was attended by 54 representatives of businesses and customs brokers. During the meeting …

FSEA implicată în discuții constructive cu Serviciul Vamal

Liliana noutati Leave a Comment

Pe 21 februarie membrii FSEA s-au întâlnit cu conducerea Serviciului Vamal în cadrul unui dejun de afaceri organizat de Asociația Europeană de Business cu sprijinul USAID și Guvernului Suedez. Evenimentul a debutat cu o prezentare a Serviciului Vamal. Iurie Ceban, șef Departamentul de aplicare a legii,  Rosario de Blasio, consilier de nivel înalt al UE și Natalia Calenic, șef de …

FSEA engage in constructive discussions with the Customs Service

Liliana News Leave a Comment

On February 21, with grant support by USAID and the Swedish Government, FSEA members met with the Customs Service management team, in the format of a business breakfast organised by European Business Association. The event started with a presentation on behalf of the Customs Service, where the speakers Iurie Ceban, Head of Law Enforcement division, Rosario de Blasio, EU High-Level …

FSEA advocate for its members at the Prime Minister’s Economic Advisory Council

Liliana News Leave a Comment

FSEA attended on October 26th the meeting of the working group on “Stimulation and Retention of Private Investments”  within the Prime Minister’s Economic Advisory Council (PMEAC). The main subject of the agenda was the modifications to the Laws nr.180 and nr.200 regarding the foreigners employment, specifically the registration and obtaining residence permits for foreign citizens. FSEA members have encountered problems …

Retrospectiva “Moldova Business Week 2016”

Liliana noutati Leave a Comment

FSEA a participat la “Moldova Business Week 2016”, organizată de către Ministerul Economiei și MIEPO la Chișinău în perioada 4-7 octombrie 2016. Pe agenda săptămînii au fost conferințe, mese rotunde, training-uri, forum-uri de afaceri, lansare de noi programe și altele. Scopul principal al evenimentului a fost de a oferi o platformă unde mediul de afaceri să se poată întâlni cu …

Moldova Business week 2016 overview

Liliana News Leave a Comment

FSEA attended “Moldova Business Week 2016” in the period of 4-7 October 2016 which was organized in Chisinau by the Ministry of Economy and MIEPO. Among of the activities of the agenda were conferences, roundtables, trainings, business forum, launching of new programs and others. The main goal was to offer a platform where business environment can meet the government authorities …

FSEA a participat la grupul de lucru privind “Stimularea și păstrarea investițiilor private” în cadrul Consiliului Economic Consultativ al Primului Ministru

Liliana noutati Leave a Comment

Pe data de 22 septembrie FSEA a participat la reuniunea grupului de lucru privind “Stimularea și păstrarea investițiilor private” în cadrul Consiliului Economic Consultativ al Primului Ministru. Scopul grupului de lucru este de a stimula și de a crea condiții adecvate pentru o bună funcționare și reținere a investițiilor private. Membrii grupului de lucru sunt AMCHAM, FIA, EBA, alte asociații …

FSEA participated at the working group on “Stimulation and Retention of Private Investments” within the Prime Minister’s Economic Advisory Council

Liliana News Leave a Comment

On September 22sd FSEA participated at the meeting of working group on “Stimulation and Retention of Private Investments”  within the Prime Minister’s Economic Advisory Council. The working group’s goal is to stimulate and create proper conditions for private investments good functioning and retaining. The members of the working group are AMCHAM, FIA, EBA, other business and industry associations, government institutions, …

FSEA pledează pentru simplificarea Facturii Fiscale la întîlnirea cu Fondul Monetar Internațional

Liliana noutati Leave a Comment

Pe data de 13 septembrie FSEA a participat la o masă rotundă cu privire la sistemul de impozitare organizat de Fondul Monetar Internațional. Scopul întâlnirii a fost de a identifica o serie de probleme cu care se confruntă întreprinderile în ceea ce privește Serviciul Fiscal și pentru a discuta oportunitățile de îmbunătățire a sistemului fiscal. Președintele FSEA David Smith a …