FSEA participated at the working group on “Stimulation and Retention of Private Investments” within the Prime Minister’s Economic Advisory Council

Liliana News Leave a Comment

On September 22sd FSEA participated at the meeting of working group on “Stimulation and Retention of Private Investments”  within the Prime Minister’s Economic Advisory Council. The working group’s goal is to stimulate and create proper conditions for private investments good functioning and retaining. The members of the working group are AMCHAM, FIA, EBA, other business and industry associations, government institutions, …

FSEA pledează pentru simplificarea Facturii Fiscale la întîlnirea cu Fondul Monetar Internațional

Liliana noutati Leave a Comment

Pe data de 13 septembrie FSEA a participat la o masă rotundă cu privire la sistemul de impozitare organizat de Fondul Monetar Internațional. Scopul întâlnirii a fost de a identifica o serie de probleme cu care se confruntă întreprinderile în ceea ce privește Serviciul Fiscal și pentru a discuta oportunitățile de îmbunătățire a sistemului fiscal. Președintele FSEA David Smith a …

FSEA advocates for simplifying the VAT Invoice (Facturas and Factura Fiscals) at the International Monetary Fund meeting

Liliana News Leave a Comment

On September 13th, FSEA participated at a roundtable regarding the tax system hosted by IMF. The goal of the meeting was to identify a range of issues that businesses face in relation to Tax Service and to discuss the opportunities for improvement of the tax system. FSEA president David Smith presented the problem that small businesses encounter when dealing with …

FSEA s-a întîlnit cu reprezentantul Secretariatului Consiliului Economic al Primului-Ministru

Liliana noutati Leave a Comment

Pe data de 26 august FSEA a avut o întâlnire cu Roman Laduș reprezentant al Secretariatului Consiliului Economic al Primului-Ministru. Scopul întâlnirii a fost de a discuta despre problemele cu care se confruntă întreprinderile mici în procesul de colectare a facturilor fiscale de la furnizori. Conform codului fiscal fiecare achiziție trebuie să fie confirmate documentar cu factură sau factură fiscală. …

FSEA met with the Secretariat representative of the Economic Council of the Prime Minister

Liliana News Leave a Comment

On August 26th, FSEA had a meeting with Roman Ladus from the Secretariat of Economic Council of the Prime Minister. The goal of the meeting was to discuss about the problems that SME face when collecting “Facturas Fiscals” from their suppliers. According to the fiscal code each purchase should be confirmed documentary with the “Facturas” or “Facturas Fiscals”. This process …

FSEA a participat la masa rotundă de discutare a politicii bugetar fiscale pentru anul 2017

Liliana noutati Leave a Comment

FSEA a participat la o masă rotundă de discutare a propunerilor politicii bugetar fiscale pentru anul 2017, organizate de Expert-Grup pe 23 august. În calitate de participanți la discuțiile publice au fost Ministerul Finanțelor, reprezentanți ai patronatelor, asociațiilor de afaceri, sindicate, instituții de stat, donatori și experți independenți. În prima parte a evenimentului Ministerul Finanțelor a prezentat principalele teme ale …

FSEA attended roundtable discussion of Budgetary Policy for fiscal year 2017

Liliana News Leave a Comment

FSEA participated at a roundtable discussion of fiscal and budget policy proposals for the 2017 organized by Expert Group on August 23. The participants at the open discussions were the Ministry of Finance, representatives of employers, business associations, trade unions, relevant state institutions, donors and independent experts. In the first part of the event representatives of the Ministry of Finance …

ECHIPA STARTIN MOLDOVA ȘI FSEA AU OCUPAT LOCUL DOI LA HACK.CORRUPTION HACKATHON

Liliana noutati Leave a Comment

În perioada 8 – 10 iulie la Chișinău a fost organizat primul Hackathon anticorupție din Moldova de către Garage48 și CIVITTA Estonia. Evenimentul a fost sprijinit de PNUD Moldova, Centrul Național Anticorupție și Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe. Scopul Hackathon-lui a fost de a crea, timp de 48 de ore, prototipuri de aplicații mobile și platforme web care abordează corupția …

The StartIn Moldova team and FSEA WON THE SECOND PLACE AT HACK.CORRUPTION HACKATHON

Liliana News Leave a Comment

Moldova’s first anti-corruption hackathon was organized between July 8th and July 10th, in Chisinau by Garage48 and CIVITTA Estonia. The event was supported by UNDP Moldova, National Anticorruption Center and Norwegian Ministry of Foreign Affairs. The goal of hackathon was to create, during 48 hours, prototypes of mobile apps and web platforms that address corruption and cover the gaps between …

FSEA president about integrity in a corrupt world at The Civic Integrity – Youth Forum

admin News Leave a Comment

Our president, David Smith, participated at The Civic Integrity – Youth Forum, organized by The Future Leaders Exchange alumni community, on the 19th of June in Chisinau, Moldova. The goal of the event was to cover the general topic of civic integrity, and how does it look in domains as politics, justice, journalism, civic activism, etc. The main focus was …